Alandia är i år igen stolta sponsorer

Alandia är i år igen stolta sponsorer av barn- och ungdomsidrott på Åland och bland dessa finns även IFK Mariehamns juniorverksamhet! Tack för ett bra samarbete och det viktiga jobb vi tillsammans gör för att så många som möjligt ska få ta del av gemenskapen inom idrotten!

Läs mer om Alandia och deras sponsorering på: https://alandia.fi/sv/om-alandia/sponsring/