Verksamheten startar upp igen
17.4.2020 15:21 Nyheter / Huvudsida

IFK mjukstartar verksamheten igen

Efter att myndigheterna igår 16.4.2020 omtolkat sina direktiv för verksamheter utomhus, gör sig IFK Mariehamn beredda att återuppta sina träningar igen. Det blir dock med restriktioner i enlighet med de direktiv som meddelats föreningen.

Information om hur idrottsföreningar ska förhålla sig till träning

Ålands Landskapsregering

Undervisnings- och kulturministeriets linjedragning är att utomhusidrottsplatser kan användas för ledda och övervakade träningar. Däremot får man inte ordna tävlingar eller andra öppna evenemang som bildar offentliga tillställningar med över 10 personer. Träningarna ska också genomföras så att närkontakter inte uppstår.

Mariehamns stad

På de öppnade anläggningarna är ledda och övervakade träningar tillåtna. Träningarna får inte innebära närkontakt. Avståndet rekommenderas till 1-2 meter enligt THLs instruktioner.

Omklädningsrum i anslutning till de nyöppnade anläggningarna hålls fortsättningsvis stängda.

Dam- respektive herrtoalett öppnas men ska ha en utökad städning.

Alla som deltar i träningarna ska ha god handhygien, inte delta vid förkylnings- eller influensasymptom och i övrigt följa de råd som myndigheterna gett för att förhindra smittspridning.

Mariehamns stad ansvarar inte gentemot riksförbund etc som förbjudit träning tillsvidare. Det är alltså den som bokar som har ett eget ansvar att kontrollera att det är i sin ordning att träna och att myndigheternas direktiv följs.

Tävlingar och andra öppna evenemang som bildar offentliga tillställningar med över 10 personer är inte tillåtna


IFK avslutar med att citera landskapsläkaren Knut Lönnroth som beskriver den allmänna situationen så här:

- Samhället lägger en stor del av ansvaret på oss individer i hopp om att vi ska kunna fatta vettiga beslut. Alla måste ta sitt ansvar.


   
Mera nyheter
IFK Mariehamn Fotboll r.f.
«  Augusti   »
Kategorier