IFK permitterar
23.3.2020 16:33 Nyheter / Huvudsida

IFK permitterar

IFK Mariehamn Fotboll r.f. (IFK) permitterar tränare och förbereder ett ”worst case scenario” för Alandia Cup!

Idag 23 mars permitterar en av Ålands största ungdomsverksamheter IFK Mariehamn föreningens två heltidsanställda tränare tillsvidare samt ser över situationen med den tredje heltidsanställda tränaren som är visstidsanställ. Föreningschefen arbetar tillsvidare normalt med att säkra föreningens framtida verksamhet men kommer vid behov att ta ut semester.

Ålands största årligen återkommande idrottsevenemang Alandia Cup (AC) är planerad att spelas den 14-18 juni 2020. Turneringen som årligen tar närmare 4000 personer till Åland inleder normalt den åländska turistsäsongen. Intäkterna från turneringen uppgår till närmare 300 000 e vilket motsvarar ca. 50 % av föreningens totala intäkter. Det finns i nuläget en betydande risk för att turneringen inte kan genomföras som planerat. Bara den osäkerheten har bidragit till att föreningen redan börjat se negativa effekter på intäktssidan. Ett beslut att ställa in turneringen innebär sannolikt att det ekonomiska avbräcket blir ännu större än ovannämnda 300 000 e.

I nuläget arbetar vi i föreningen utgående från tre olika scenarier:

  1. AC genomförs helt enligt plan 14-18 juni 2020
  2. AC flyttas i sin helhet till sensommaren 1-6.8.2020
  3. AC ställs in!

Förutsättningen för att alternativ 2 skall kunna förverkligas är att alla samarbetspartners är beredda att rent praktiskt möjliggöra en flytt. Detta är inte säkerställt ännu utan är under beredning. Vi ser gärna att alla intressenter sluter upp bakom detta, inte bara för att det är viktigt för IFK, utan för att AC är viktigt för hela Ålands turistnäring.

Ett inställt AC innebär för IFK ett dramatiskt avbräck ekonomiskt och likviditetsmässigt syns detta inom några veckor. Redan nu ser vi ett ekonomiskt frånfall efter att IFK ställt in vårens turneringar. IFK har därför gått in i något som närmast kan liknas vid ett nödläge med målsättning att säkra föreningens framtida verksamhet. Föreningen kommer säkert att klara sig men hur verksamheten ser ut efter stålbadet är oklart. Föreningen är helt beroende av att medlemmarna i verksamheten är solidariska och fortsätter att betala medlems- och träningsavgifter för att möjliggöra en snabb återuppbyggnad av verksamheten.

IFK sysselsätter över 50 % av barnen och ungdomarna inom åländska fotboll, eller drygt 500 spelare. När konstgräsplanen vid Wiklöf Holding Arean byggdes år 2011 gick IFK in med 200 000 e för att bygget överhuvudtaget skulle förverkligas. Planen har utnyttjats mycket sedan dess och varit ett positivt tillskott till idrottsfaciliteterna på Åland.

För att kunna säkra upp likviditeten kortsiktigt samt för att kunna säkerställa verksamheten för framtiden har föreningen öppnat en dialog med Ålands Idrott, Ålands Fotbollsförbund, Mariehamns Stad samt övriga intressenter.


   
Mera nyheter
IFK Mariehamn Fotboll r.f.
«  Augusti   »
Kategorier